Новинки литературы

Предлагаем Вам новинки художественной литературы!

ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ!

Прапануем вашай увазе кнігі, атрыманыя з дзяржаўных выдавецтваў Рэспублікі Беларусь

Барычэўскі, І.П. Народныя славянскія аповеды / І.П.Барычэўскі; прадмова, пераклад А.П.Вашчанкі; мастак Ю.М.Сюркова. – Мінск: Беларусь, 2018. – 127 с.: іл.

Вяртаннем з небыцця можна назваць творы беларускага археолага, пісьменніка, гісторыка, этнографа і фалькларыста сярэдзіны XIX ст. І. П. Барычэўскага. У сваіх кнігах Іван Пятровіч першым зрабіў спробу знайсці агульныя міфалагічныя карані славянскіх народаў і ў форме міфаў, казак, паданняў і займальных аповедаў прадставіць іх чытачу. Мы пазнаёмімся з такімі цікавымі персанажамі, як пан Твардоўскі, Пане Каханку, ваявода Канеўскі, а 170 прыкмет беларускага народа, якія ўвабралі ў сябе вопыт тысячагоддзяў, дазволяць чытачам карыстацца імі ў абыдзённым жыцці. 

Гербоўнік беларускай шляхты: Т.5. / Я.С.Глінскі [і інш.]; навуковы рэдактар А.Рубаха. – Мінск: Беларусь, 2018. – 847 с.: іл.

 Кніга - працяг шматтомнага выдання, распачатага ў 2002 г. У пятым томе "Гербоўніка беларускай шляхты" пададзена 213 радаводаў шляхты пераважна Мінскай губерні на літару "Д", складзеных на падставе матэрыялаў фонду Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу.

  Прызначаецца для шырокага кола чытачоў - прафесійных навукоўцаў, а таксама аматараў генеалогіі і геральдікі, краязнаўцаў.

Дубянецкі, Э.С. Асветнікі Беларусі: Казімір Нарбут, Ян Снадэцкі, Анёл Доўгірд / Э.С.Дубянецкі. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2017. – 64 с.: іл. – (Ганаруся табой, Беларусь!).

У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і дзейнасць па прапагандзе навуковых і філасофскіх ведаў эпохі Асветніцтва трох выдатных вучоных Беларусі 18—19 стагоддзяў — Казіміра Нарбута (1738—1807), Яна Снядэцкага (1756—1830) і Анёла Доўгірда (1776—1835). Творчасць асветнікаў разглядаецца на фоне шырокага грамадскага жыцця таго часу. Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў навучальных устаноў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.

Мушынская, Т.М. Дыханне ранняй восені: аповесць, апавяданні, абразкі, мініяцюры, эсэ, падарожныя нататкі / Т.Мушынская. – Мінск: Беларусь, 2018. – 255 с.

Сто гадоў назад на месцы цяперашняга метро "Грушаўка" стаялі несамавітыя драўляныя хаты. Якім было жыцце іх жыхароў, пра што яны думалі, да чаго імкнуліся, як гадавалі дзяцей і выбіваліся з галечы? З цеплыней распавядае аўтар пра сваіх бабулю і дзядулю, у побыце якіх натуральна спалучаліся прыкметы вясковага і гарадскога ладу жыцця.

Эсе, дзе занатаваны ўражанні аўтара ад вандровак за межы Беларусі, пашыраць уяўленні чытыча пра розныя краіны: Італію, Іспанію, Францыю, Венгрію, Нарвегію, Партугалію. Дзякуючы падарожным нататкам можна даведацца шмат цікавага пра самыя знакамітыя еўрапейскія адметнасці.

Для шырокага кола чытачоў.

Дубянецкі, Э.С. Асветнікі Беларусі: Ян Баршчэўскі, Ян Чачот, Ігнат Дамейка / Э.С.Дубянецкі. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2017. – 72 с.: іл. – (Ганаруся табой, Беларусь!).

У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях і дзейнасць трох асвет- нікаў 19 стагоддзя — пісьменнікаў, пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, якія ўнеслі значны ўклад у вывучэнне фальклору роднага краю — Яна Баршчэўскага (каля 1794 — 1851) і Яна Чачота (1796—1847), а таксама геолага і натураліста, даслечыка пры- роды Чылі Ігната Дамейкі (1802—1889). Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў навучальных устаноў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.

Узнікненне кнігадрукавання ў Еўропе і Беларусі = Возникновение книгопечатания в Европе и Беларуси = The emergence of book-printing in Europe and Belarus / складальнік А.А.Суша; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2017. – 152 с.: іл.

Багата ілюстраванае выданне, прысвечанае 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, вызначае вытокі і дасягненні еўрапейскага кнігадрукавання, прадстаўляе друкаваную спадчыну Францыска Скарыны ў Беларусі і свеце, паказвае ўплыў першадрукара на развіццё кніжнай культуры Беларусі.

Янка Купала: энцыклапедыя / рэдакцыйная калегія У.У.Андрыевіч [і інш.]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2017. – 400 с.: іл.

Падрыхтаваная ў год святкавання 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі энцыклапедыя «Янка Купала» асвятляе жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай літаратуры, аналізуе ўсе яго паэтычныя, празаічныя, публіцыстычныя, драматургічныя творы, іх змест, літаратурна-мастацкія якасці, умовы падрыхтоўкі, распавядае аб краінах і гарадах, якія наведваў Янка Купала, уключае біяграфіі людзей, з якімі ён быў звязаны пры жыцці ці якія аказалі ўплыў на яго творчасць. Раскрываецца вобраз народнага песняра ў беларускім кіна- і тэатральным мастацтве, жывапісе, літаратуры. Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай літаратуры і культуры.

Францыск Скарына: энцыклапедыя / рэдакцыйная калегія У.У.Андрыевіч [і інш.]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2017. – 568 с.: іл.

Падрыхтаваная ў год святкавання 500-годдзя беларускага і ўсходне-славянскага кнігадрукавання персанальная энцыклапедыя «Францыск Скарына» асвятляе жыццё і творчасць беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, асветніка Францыска Скарыны. Энцыклапедыя раскрывае шматгранны жыццёвы і творчы шлях Ф.Скарыны, аналізуе ўсе яго кнігі, іх змест, умовы падрыхтоўкі і мастацкае аздабленне, распавядае аб краінах і гарадах, з якімі быў звязаны беларускі асветнік, дае біяграфіі людзей, з якімі Ф.Скарына быў звязаны пры жыцці ці якія аказалі ўплыў на яго кнігавыдавецкую дзейнасць, а таксама паслядоўнікаў першадрукара ў выдавецкай справе. Раскрываецца вобраз Ф.Скарыны ў беларускім кіна- і тэатральным мастацтве, жывапісе, літаратуры. Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі.

Голубева, Н.А. Кирилл Мазуров. О чем молчало время… / Н.А.Голубева. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2018. – 416 с.: ил.

Книга белорусского писателя, кандидата исторических наук Н.А. Голубевой посвящена выдающемуся деятелю белорусской и советской политической истории XX века Кириллу Трофимовичу Мазурову, который внес неоценимый вклад в экономическое, социальное развитие БССР, стоял у истоков смелых реформ в СССР, вошедших в историю как «косыгинские», принимал непосредственное участие в их реализации. Эта книга — попытка на основе широкой исследовательской базы, ранее неизвестных документов, долгие годы хранившихся в архивах под грифом «Совершенно секретно», «Особый сектор», личных дневниковых записей и неоконченных воспоминаний Мазурова переосмыслить время, в которое он жил и работал, по-новому взглянуть на события той эпохи, вокруг которых и сегодня не утихают споры, — «холодная война», Чехословакия, Афганистан. А еще вопреки сложившимся стереотипам о советских лидерах показать, что даже в условиях, исключающих всякую свободу мнений, были люди, которые видели и понимали и перегибы, и ошибки партийного руководства, не боялись во всеуслышание говорить о них, отстаивать иную точку зрения, понять, что же на самом деле происходило в коридорах власти и о чем так долго молчало время?

Катовіч, А. Культура родавай памяці / А.Катовіч, Я.Крук. – Мінск: Беларусь, 2017. – 407 с.

Аўтары адказваюць на шматлікія пытанні людзей, якія сутыкнуліся са складанымі сітуацыямі ў жыцці: як правільна святкаваць улазіны; якую ролю выконваюць на вяселлі шафер і шаферка; як выбраць імя дзіцяці і хросных бацькоў; ці можна забіраць дадому фотаздымак з магілы; што рабіць з ручніком, на якім труну апускалі ў магілу; чаму лепш не адзначаць сваё саракагоддзе; як юраўская раса спрыяе здароўю і інш.

Кніга адрасавана ўсім, хто цікавіцца  правіламі народнага абрадавага этыкету

Киз, Дэниел. Прикосновение: [роман] / Д. Киз; [перевод с английского И.Н.Алчеева]. – Москва: Э, 2017. – 352 с. – (Интеллектуальный бестселлер).

Барни и Карен были счастливы, пока не стали жертвами радиоактивного заражения. Одно прикосновение — и смертоносная зараза проникла в их дом и во все остальные дома, куда они заходили. Они стали изгоями в своем городе, в семьях своих близких и соседей. И самое страшное — именно сейчас, когда их жизнь на волоске, Карен после многих неудачных попыток наконец смогла забеременеть. Барни понимает — радиация не оставила им шанса на счастливую жизнь. Но Карен верит, что ее любовь к неродившемуся ребенку сотворит чудо. 

Трегубова, Юлия. Темный: [роман] / Ю. Трегубова. – Москва: Э, 2017. – 320 с. – (Интеллектуальный триллер). 

Герман – преподаватель, читает лекции в университете. Его дом холодный, бездетный. Жена Марина лжет, неумело скрывая свой порок. Тоска смертная, а не жизнь. И вот он начинает чувствовать, как в него входит темная мрачная сила. Чаще это случается по ночам. Удивительный дар выделяет его среди остальных; свои новые способности Герман использует для личной наживы. Его лучший студент кончает с собой. Жена попадает в психушку – полиция застала ее с трупом в постели. Господи, сколько же вокруг крови! Но это все прелюдия, похожая на волну удушливого ветра, предваряющая грозу…

Лукьяненко, Сергей. КВАZИ: [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. – Москва: АСТ, 2016. – 352 с. – (Книги Сергея Лукьяненко).

Земля подверглась нашествию восставших мертвецов. Однако безмозглые плотоядные зомби — лишь промежуточный этап развития абсолютно новой формы жизни, известной как кваzи. Эти существа с кожей серо-голубого оттенка — разумны, и во многом напоминают людей, которыми были при жизни. Но они – другие. Именно кваzи остановили войну между мёртвыми и живыми, после чего в пережившем апокалипсис мире установился новый порядок.

Корсакова, Татьяна. Девушка с серебряной кровью: [роман] / Т. Корсакова. – Москва; Э, 2016. – 320 с. – (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой). 

Граф Федор Шумилин вмешался в политику по глупости, и это обошлось ему слишком дорого: он был осужден и приговорен к каторжным работам. Но судьба спасла Федора от верной смерти и привела на остров к Айви. У нее странное имя и еще более странный дар, передающийся в ее роду по женской линии. Она способна спускаться в Нижний мир и усмирять хозяина озера, взимающего с людей кровавые жертвы. Вот только легко ли быть носительницей серебряной крови? И кто же Айви - хозяйка или жертва?.. Но Федору уже безразлично: он знает, что именно эта девушка - его единственная любовь.

Вербинина, Валерия. Тайны Баден-Бадена: [роман] / В.Вербинина. – Москва: Э, 2017. – 320 с. – (Любовь, интрига, тайна).

1867 год, Европа накануне великих потрясений. Загадочная графиня Вера Вильде живет в немецком городе Баден-Бадене, известном своим казино и целебными водами. Сюда приезжают отдохнуть или поиграть такие известные русские писатели, как Гончаров, Достоевский, Жемчужников, а их коллега Тургенев и вовсе построил себе в Бадене дом. Но не они сейчас интересуют графиню Вильде, а начинающий литератор Михаил Авилов, который неожиданно для себя стал свидетелем преступления. Хотя полиция вскоре арестовала преступника, Вера и Михаил поняли, что расследование далеко от завершения… 

Гарднер, Лиза. Ничего не бойся: [роман] / Л.Гарднер; [перевод с английского А.Э.Сиськовича]. – Москва: Э, 2017. – 448 с. – (DETECTED.Тайна, покорившая мир).

Новое дело бостонского детектива Ди-Ди Уоррен началось просто хуже некуда. Во-первых, убийство, которое предстоит расследовать, оказалось крайне необычным и кровавым. Во-вторых, на месте преступления следователь подверглась нападению, о котором не может ничего вспомнить. Теперь у нее редкий и очень болезненный перелом плеча, ставящий под угрозу карьеру в полиции. Чтобы вернуться в строй, Ди-Ди нужно избавиться от жуткой боли, добраться до своих воспоминаний и найти убийцу. Во всем этом ей поможет человек с генетическим сбоем, отпрыск ужасного семейства… 

Лукьяненко, Сергей. Звезды – холодные игрушки: [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. – Москва: АСТ, 2017. – 352 с. – (Книги Сергея Лукьяненко).

Жизнь на Земле не меняется - даже после выхода человечества в космос. Все так же взлетают тысячи шатлов... вот только пилоты их - люди - превратились в жалких "космических извозчиков", обслуживающих более сильные расы. Но люди не привыкли смиряться с унижением. Начинается борьба. Борьба за свободу. За право быть не прислужниками могущественных господ, но - равными среди равных. И в этой борьбе нам предстоит раз и навсегда решить - каким станет наше будущее! 

Зверев. Сергей. Ледовые странники: [роман] / С. Зверев. – Москва, Э, 2017. – 320 С. – (Арктическая база. Полярный спецназ).

На арктическом шельфе в условиях повышенной секретности российские специалисты ведут разработку уникального месторождения замерзшего газа. Перспектива добраться до новых стратегических запасов энергии интересует и западные спецслужбы. Они любыми способами пытаются заполучить российские новейшие технологии. Чтобы избежать утечки информации, с острова Шпицберген решено вывезти всю техническую документацию. Операция поручена группе майора Брига. Прибыв на место, спецназовцы неожиданно выясняют, что один из сотрудников Центра исследований завербован ЦРУ. С его слов, в ближайшие сутки Центр будет атакован американскими наемниками. Времени на вывоз секретных материалов не остается, и майор Бриг решается на рискованный шаг...

Самаров, Сергей. Стеклянная ловушка: [роман] / Сергей Самаров. – Москва: Эксмо, 2017. – 320 с. – (Спецназ ГРУ). 

Российские ученые разработали уникальный медицинский препарат, повышающий физические возможности военнослужащих. Практические испытания стимулятора должны пройти в реальной боевой обстановке на Северном Кавказе. Туда с особым заданием — выбить засевших в подземных укреплениях боевиков — направляется взвод спецназа ГРУ старшего лейтенанта Олега Кряквина. Считается, что, вдохнув чудодейственный эликсир, бойцы увереннее и быстрее выполнят поставленную задачу. Однако в экстремальных условиях препарат начал действовать совсем не так, как предполагали ученые.

Прозоров, Александр. Любовь, опрокинувшая троны: [роман] / А. Прозоров. – Москва: Э, 2017. – 480 с. – (Ожившие предания. Романы А.Прозорова). 

Беззаботный гуляка Федор Никитич, родственник самого Иоанна Грозного, никак не рассчитывал на то, что хоть одна из вереницы появляющихся рядом женщин надолго задержится в его жизни. Однако Ксении Шестовой удалось покорить сердце повесы, да так, что тот вскорости позвал ее замуж. А ведь все, что оставалось тридцатилетней боярской дочери, по глупости погубившей свою честь в юности, – постричься в монахини. Теперь же супружеская чета, свившая семейное гнездышко, готовилась жить тихо и счастливо. Вот только не учла одного: воцарившийся Борис Годунов не будет спокоен, пока не обезопасит себя от первоочередных претендентов на русский престол…

Срибный, Игорь. Даша из морской пехоты: [роман] / И.Срибный. – Москва: Э, 2017. – 320 с. – (Военно-полевая любовь). 

В самом разгаре бои с фашистами за Крымский плацдарм. В отряде морской пехоты бок о бок воюют старшина Андрей Паршаков и санинструктор Даша. Ни для кого не секрет: молодые люди любят друг друга. Но война жестока. Андрей получил тяжелое ранение и попал в госпиталь, Дашу схватили немцы, но ей удалось бежать к партизанам, затем – снова на фронт. После выздоровления Андрей вернулся в строй и упросил начальство, чтобы Дашу командировали в его часть. После долгой разлуки влюбленные наконец-то встретились, чтобы вскоре… снова расстаться.